• Rabobank Clubkas Campagne
  De Vereniging

  Rabobank Clubkas Campagne

  IJsclub Wintervreugd doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! De reden om mee te doen: Een bijdrage in de kosten van de vernieuwing van de 30 jaar oude verlichting op onze ijsbaan

 • De Vereniging

  Jaarverslag 2017 -2018

  Notulen Algemene ledenvergadering ijsclub “Wintervreugd” d.d. 22 – 02 – 2018 plaats : ‘t Aahoes dag: donderdag tijd : 20.00 uur Aanwezig : De heren J. Koorman, H. Groothuis, mevr. D. Brinkman, hr. W. Kamman, heren: H. Ros, F. Kamp, D. Edel, mevr. G. Spalink (pen.) heren: B. Velten (voorz.) en W. Koperdraat (sec.) Afwezig m.k.: W. Roozeboom, G. Hemmink, P. Verbree, H. Broekhuis en H. Brinkman (ziek) Opening : Om ca. 20.05 u. opent voorzitter Velten de vergadering. Hij heet iedereen welkom en bij deze jaarvergadering, met een zeer matige opkomst, na een seizoen waarin we nog geen ijs, maar waarin we volgende week misschien nog iets kunnen verwachten.…