Rabobank Clubkas Campagne
De Vereniging

Rabobank Clubkas Campagne

IJsclub Wintervreugd doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

De reden om mee te doen:

Een bijdrage in de kosten van de vernieuwing van de 30 jaar oude verlichting op onze ijsbaan