Geschiedenis

Tijdens een vergadering van Plaatselijk Belang in november 1962 werd  besloten een ijsvereniging op te richten.In deze vergadering werd ook direct een voorlopig bestuur gekozen uit de aanwezigen met de heer Elema, hoofd van de lagere school “de Kei”,  als voorzitter.

Een collecte onder de burgerij bracht een kleine  fl. 800,- ! op voor de vereniging. Er zou geschaatst gaan worden op een verdiept stuk land tussen de spoordijk en het kanaal en tussen de brug en de oude sluis “de spoorsloot” ca.150m lang en 20m breed. Niet geschikt voor ervaren rijders maar bedoeld als veilige schaatsplek voor de jeugd.

In de maand daarop werd enorm veel werk verzet om de baan in orde te krijgen. De baan werd uitgevlakt en voor fl. 300,- werd een pomp aangeschaft . Juist in dat seizoen was het een strenge winter; denk aan de  Elfstedentocht in januari 1963. Een jaar later had de ijsvereniging “Wintervreugd” zich losgemaakt van Plaatselijk Belang en werd het bestuur officieel op 18 januari 1964  aangesteld. Zo’n 15 jaar heeft  de ijsvereniging met aan- en aftredende bestuursleden gewerkt, tot er rond 1980 een bestuur met voorzitter v.d. Weij kwam dat de baan wilde verbeteren.

Om subsidie  te kunnen krijgen zou de vereniging officieel geregistreerd moeten worden via een notaris, hetgeen op 20 oktober 1981 is gebeurd. De baan werd uitgediept , verbreed en verlengd en met lantaarnpalen verlicht. Door bestuurslid  Sőtemann werd het priksleeën ingevoerd en werden in febr. 1983 schaatswedstrijden voor de jeugd en priksleewedstrijden voor volwassenen gehouden.

Helaas kreeg het bestuur in het voorjaar van 1984 te horen dat de baan langs het kanaal weg moest vanwege de verbreding van het kanaal. Zoeken naar een nieuwe plaats en… wie gaat dat betalen? 

Die plaats werd gevonden aan het eind van de Gravenweg links: een ruw grasterrein van ong. 3 ha.,eigendom van de Graaf, waarvan Wintervreugd, na egalisatie, een kleine ha. in de winter, tegen een vergoeding, kon gebruiken als ijsbaan.

Onder aanvoering van bestuurslid de heer Roozeboom (tevens gemeenteraadslid) werd bij de gemeente Vriezenveen flink gelobbyd om geld los te krijgen voor deze geheel nieuwe,  grotere en goed verlichte baan,waar ook de meer ervaren schaatsers goed uit de voeten zouden kunnen. Het bestuur hield een loterij onder de bevolking en de bedrijven werden langsgegaan voor een financieële bijdrage. 

Op zaterdag 17 januari 1987 werd de nieuwe baan geopend. Het had al een aantal dagen stevig gevroren zodat de baan gelijk door een aantal hoogwaardigheids- bekleders geopend en op de prikslee in gebruik genomen is. Zoals het met natuurijs gaat hebben we niet elk jaar van de baan gebruik kunnen maken, maar vaak genoeg om te weten dat dit een goede plek achter de spoordijk is  Het 20 jarig contract met de Graaf is in 2006 verlopen en krijgt ijsclub Wintervreugd  nu kortdurende contracten om het terrein als ijsbaan te gebruiken. Onze leden (gezinnen) zitten niet alleen in Aadorp maar ook in de omliggende gemeenten weten mensen onze ijsbaan te vinden of zijn lid van Wintervreugd.

Foto van ijsbaan in Aadorp

Inmiddels is het 2011 en zitten we nog steeds op dezelfde plek. De oude vervallen schuurtjes zijn in 2010 afgebroken en onder aanvoering van voorzitter Velten is er met vereende krachten een heuse vaste keet: “het paviljoen”  neergezet. De toekomst is echter nog ongewis.