Privacyverklaring

Privacyverklaring.

Dit is de privacyverklaring van IJsclub Wintervreugd, Graveweg 25D, 7611BV Aadorp,

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen mail dan naar ijsbaanwintervreugdaadorp@gmail.com.

Doel: Het innen van de contributie.
Uitvoering: Administratie: door de penningmeester.
Innen van de contributie: Door leden van het bestuur.

Verwijdering van de gegevens: Na beëindigen van het lidmaatschap worden uw gegevens verwijderd.
De vereniging verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden.
Inzage in uw persoonsgegevens kunt u opvragen.
Aanvulling van uw persoonsgegevens kunt u doorgeven.
Verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u doorgeven.
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies, ongeautoriseerde toegang. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens.

Natuurlijk helpen wij u ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de wet AVG heeft u bovendien het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw gegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.