Geen categorie

JAARVERSLAG 2022

Jaarverslag ijsclub “Wintervreugd” 23-02-2023.

 

Het bestuur is 3 maal bij elkaar geweest, ter sprake kwam onderhoud;  paviljoen, maaien, uitzagen spoorsloot, afsluiter, diverse reparaties.

Inwerken nieuwe bestuursleden vergt veel communicatie, zij werken anders en sneller en veel via sociale media. Maar wij zijn blij met hun komst.

Rinus Teunissen heeft zich aangemeld als de nieuwe ijsmeester.

Vacant is nog de functie van secretaris.

Het paviljoen is gedeeltelijk weer geschilderd, het andere gedeelte komt nog.

De afsluiter werkt weer, het probleem is opgelost met de klopgeest.

Eenieder die een rondje om Aadorp loopt kan zien dat wij bezig zijn geweest om een kleine ijsbaan aan te leggen. Het is een proef, en u kunt zien dat het niet ideaal is aangelegd.

In overleg met de verhuurder, wordt er een stuk geëgaliseerd, zodat er met weinig water een plas ontstaat, en het sneller dicht vriest,

Eind oktober hebben wij de stuwbalken geplaatst, dit is niet eenvoudig, eerst de vloer schoonmaken zodat er geen stenen of andere rotzooi ligt, dan pas kan de eerste balk vlak op de vloer worden gelegd en er geen water onderdoor kan. Dit om het waterpeil te verhogen.

Helaas is dit voor de nieuwe bestuursleden nog een mirakels probleem, niet een wilde het voortouw nemen, zodat de ouwe er weer aan moest geloven, om het water in te gaan.

In november was het de bedoeling om de ijsbaan onder water te zetten, vol verbazing was het waterpeil weer gezakt en konden wij niet pompen.

Oorzaak gezocht, water aanvoer was goed, bij de stuw balken gekeken, die stonden droog.

Iemand opperde, ze zijn er ook met een boot in geweest.

Bij de voorzitter ging er een licht op, het waterpak werd weer opgehaald en de ouwe ging er weer in.

De onderste balk was doormidden, het waterpeil was daardoor gezakt.

Eind november konden wij pas pompen, gelukkig mooi op tijd want in december brak de vorst periode aan.

Wij hadden de ijsbaan nog niet op peil, maar dat had een voordeel daardoor vroor het sneller dicht.

Donderdag 15 december om 13.00 uur hebben wij de baan geopend, het ijs was minimaal van dikte daardoor was het heel mooi ijs. De heer Gierveld had gezien dat de baan open was, en voor hij aan het werk ging wilde hij nog snel een rondje schaatsen, bij deze opende hij de ijsbaan.

De nieuwe bestuursleden hebben het geweten, door het ijs zakken, sneeuwruimen en een bult plezier.

Als er ijs is, dan is er snel contact met de mensen, en vooral met jonge mensen, zo heeft Kelly Teunissen zich gemeld voor administratief werk en contact met de dorpskrant

De Actie Rabo ClubSupport leverde een mooi bedrag op, door heel Aadorp is er een flyer bezorgd, om op ons te stemmen, hierdoor hadden andere clubs er ook voordeel van.

Omdat de ijsbaan open is geweest, gaat het bezoek aan de ijsbaan in Enschede niet door.

 

Is getekend:               Voorzitter.                      Secretaris                      Penningmeester.