Geen categorie

Bedankt

 

IJSCLUB WINTERVREUGD AADORP

 

Beste mensen.

Wij als bestuur zaten met de vraag wat doen we met de contributie, bij de mensen
aan huis gaan, maar dat is moeilijk in deze corona tijd of vragen om een machtiging.
Er is gekozen voor het vragen van een machtiging.
Alle leden en donateurs hebben een brief en machtiging ontvangen met het verzoek
om de machtiging terug te sturen.
Meer dan de helft heeft het terug gestuurd, de rest heeft per bank of contant betaald.
Wij danken jullie voor de medewerking betreffende het incasseren van de contributie.
Dit jaar kregen wij van de Rabobank een uitnodiging om mee te doen aan de Rabo Club Support actie, natuurlijk hebben wij daar aan mee gedaan.
Alle mensen die lid waren van de Rabobank konden stemmen, dat heeft een mooi bedrag opgeleverd namelijk € 398,36.
Allemaal bedankt voor het stemmen en natuurlijk ook de RABOBANK bedankt.
De baan is weer gereed, de verlichting gecontroleerd.
Laat nu de winter maar komen.
Wij wensen jullie een goed en gezond 2021.