Geen categorie

IJSBAAN NIET OPEN

Goede morgen.

Reden waarom de ijsbaan niet open is.
Van zaterdag op zondag is er sneeuw en vorst tegelijk op het water.
Hierdoor ontstaat er sneeuwijs.
Daar over is er nog een laag sneeuw overheen gekomen.
Donderdag hebben wij een poging gewacht om de baan klaar te krijgen.
Bij meting hadden wij 3cm sneeuwijs en daar onder paar cm ijs.
De boven laag was zo zacht, dat er van sneeuw schuiven geen sprake was.
Een poging gewacht om te borstelen, met alle gevolgen van dien.
Met de machine door het ijs, plus diverse personen die hulp boden bij bergen van de machine.
Het ijs is zeer gevaarlijk om op te schaatsen.
Op dit moment kan je er wel op lopen, maar niet om op schaatsen.
Om botbreuken en dergelijk ongevallen te voor komen hebben wij besloten de baan te sluiten.
Het doet ons veel pijn. Hebben wij vorstig weer en wij kunnen niets.
Wij hebben er alles aan gedaan wat in ons vermogen lag, maar de natuur is ons de baas en hebben wij niet in de hand.